Pomaturitní jazykové kurzy v jazykové škole Amigas

Pomaturitní jazykové kurzy

Jazyková škola AMIGAS v centru Brna otvírá každým rokem jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny nebo pomaturitní studium španělštiny. Pokud je zájemce o tento typ studia “čerstvý maturant” má automaticky nárok na status studenta, takže může po celý školní rok využívat slevu na dopravu, hrazení zdravotního pojištění státem, daňové úlevy a další různé studentské výhody. Studovat v těchto kurzech ale může kdokoliv, kdo má časový prostor a zájem o velice intenzivní výuku cizího jazyka 4 hodiny 5 dní v týdnu a to po celých 10 měsíců (září – červen).

pomaturitní jazykové kurzy, Callanova metoda v AmigasPokud máte zájem o znatelné zdokonalení své angličtiny nebo se naučit španělsky na velmi dobré komunikační úrovni, pak jste nyní na správném místě. Bonusem pro vás může být možnost absolvování mezinárodních zkoušek nebo získání oficiálního Osvědčení o absolvování pomaturitního studia, které je platné v celé České republice. Jsme jediná jazyková škola, která má akreditaci na výuku angličtiny speciální světovou Callanovou metodou a která vás může rozmluvit a naučit anglickému jazyku až 4x rychleji, než když se budete učit pouze běžnou metodou. Naši zkušení vyučující se postarají o zábavnou formu výuky a za vašeho přispění o zlepšení znalostí o 1-3 stupně dle Evropského referenčního rámce (SERR).

Pomaturitní studium

Studium v naší škole má kromě jiných i tyto výhody:

  • nízká cena studia za velmi kvalitní služby a péči o naše studenty
  • výuka nestandardní konverzační Callanovou metodou v části všech kurzů
  • rodilí mluvčí na hodiny konverzace ve všech kurzech
  • moderní učebny přímo v centru Brna
  • pravidelné venkovní aktivity – výuka v reálu s rodilými mluvčími
  • profesionální vysokoškolsky vzdělaní vyučující, kteří umí své znalosti předávat dále
  • zdarma jedny výukové materiály a zkušební Mock test na mezinárodní britskou zkoušku Cambridge English různých úrovní
  • možnost platby na splátky nebo vrácení kurzovného při přijetí na VŠ a VOŠ
  • získání 2 certifikátů (Osvědčení + Certifikát Callanovy metody)
  • a mnohé další výhody