Proč studovat angličtinu?

Proč studovat angličtinu a ne norštinu nebo bulharštinu?

Znalosti cizích jazyků jsou obecně důležité. Pro život i profesní uplatnění.  Z průzkumů situace na trhu práce plyne, že 69% procent zaměstnavatelů požaduje od uchazečů o práci znalost angličtiny.

V životopisech ji ale uvádí necelá polovina a z toho jen 14 % je v podstatě schopných se anglicky skutečně plynule domluvit. O jiných jazycích už ani nemluvě. Angličtina otevírá dveře do celého světa a rozšiřuje možnosti volby …

proč studovat angličtinuAngličtina má v dnešním světě naprosto výsadní postavení, je to nejvíce studovaný jazyk světa a mezinárodní cizí jazyk číslo „1“. Angličtina je také jazykem Internetu a webových stránek společností ve všech částech světa. 

Umět plynule používat anglický jazyk je dnes stejně důležité jako umět pracovat s počítačem. Tato fakta jsou dobrým důvodem, proč začít právě se studiem angličtiny nebo v něm dále pokračovat.

Běh na dlouhou trať

Naučit se dobře anglicky není jednoduché. Nepomůže Vám několik týdenních intenzivních kurzů angličtiny, ani pouhé biflování gramatiky a slovíček. S angličtinou je potřeba pracovat dlouhodobě a v několika rovinách.

Klasické studium je potřeba doplňovat vyhledáváním různých příležitostí ke konverzaci, poslouchat anglické písničky nebo se dívat na anglické televizní programy a filmy v původním znění.

Najděte si motivaci – cestování, studium v zahraničí, komunikaci s přáteli v zahraničí, získání dobré práce, větší možnosti při získávání informací z anglických knížek, článků, z Internetu …

Volbou angličtiny rozhodně chybu neuděláte, naopak otevře se Vám svět a spousta možností. Naše kurzy angličtiny Vám v tom mohou pomoci. Zvolit můžete studium v pomaturitních kurzech angličtiny nebo v odpoledních a večerních kurzech nebo individuální výuku.